Ventilationskonsult i Nyköping AB startades av mig Christer Kempe 2013. Jag jobbar numera i huvudsak med att Rita och Projektera Ventilations anläggningar. Innan drev jag  mitt företag CK Ventilation HB i 12 år. Då jobbade jag mer med Enreprenader och med inhyrda montörer. Före CK Ventilation jobbade jag på Plåt & Ventilation i 15 år.

christer@ventilationskonsult.se